Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Åpenhetsloven skal bidra til å fremme bedrifters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven skal også sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Her kan du lese hvordan Ramlos AS etterlever kravene åpenhetsloven stiller til oss.

Alle våre beslutninger og handlinger skal tåle offentlighetens lys. Våre verdier og etiske retningslinjer er grunnpilarene for vårt arbeid med å ivareta menneskerettigheter og et inkluderende og godt arbeidsforhold.

Oppfølging av våre samarbeidspartnere

Vi arbeider aktivt og systematisk med å sikre anstendige arbeidsforhold hos våre underentreprenører. Dette er også reflektert i våre avtaler med leverandører og forretningspartnere.

For å bidra til å fremme lovens formål, har Ramlos AS utarbeidet retningslinjer og prosedyrer for aktsomhetsvurderinger. Vi har også utarbeidet prosedyrer for oppfølgning og rapportering om resultatene fra vurderingene.

Offentlig redegjørelse og informasjon

De årlige redegjørelsene for aktsomhetsvurderingene til Ramlos AS vil bli offentliggjort på våre hjemmesider.

Åpenhetsrapport 2023

Åpenhetsloven gir enhver rett til å få informasjon fra oss om hvordan vi håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Forespørsler kan rettes skriftlig til post@ramlos.no

Offentlig redegjørelse og informasjon

De årlige redegjørelsene for aktsomhetsvurderingene til Ramlos AS vil bli offentliggjort på våre hjemmesider.

Åpenhetsrapport 2023

Åpenhetsloven gir enhver rett til å få informasjon fra oss om hvordan vi håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Forespørsler kan rettes skriftlig til post@ramlos.no