Om oss

Om oss

Ramlos AS er en tradisjonell entreprenør-bedrift med arbeidsområder VA (vann & avløp), vei, tomtegraving, gartnerarbeider, borring/sprengning, brøyting, veihøvling, dyrking, masseforflytning, rivning.

Vi har også utleie av landbruksutstyr, mobilt toalett, minibuss, små borrmaskiner og andre små-maskiner.

I entreprenørbransjen kreves det gode HMS-rutiner, noe som også er nødvendig for å kunne være med på større kontrakter. Ramlos tar dette seriøst, og bruker systemet Argus som ivaretar dette området på en god måte.

 

 Vi har valgt å dokumentere vårt kvalitets- og miljøansvar ved sertifisering etter kravene i EN NS ISO 9001/14001:2015. Nettopp fordi vår virksomhet selvfølgelig påvirker både det ytre miljø med hensyn til potensielle utslipp i anleggsfasen og skader på naturen i ettertid, samt kvaliteten på den infrastruktur som etableres, jf. systemets omfang. Vårt hovedfotavtrykk mot det ytre miljø er drift av maskiner med fossilt drivstoff, hvilket vi har et mål om å redusere til et minimum.

 I en del av de offentlige kontrakter, kreves det medlemskap i Startbank, noe Ramlos har. Vi er også medlem i Maskinentreprenørens Forbund, og innehar Sentral Godkjenning.