Bekkmoen Tynset

 

Grunnarbeider for 3 boliger med vann- og kloakk, overvann. Bygging av vei og P-Plasser med asfaltering.

Oppdragsgiver: Byggservice NØ v/Einar Horten