Fjerning av kampestein Håmmålfjellveien

< Tilbake til oversikt

Fjerning av kampestein i Håmmålfjellveien i Os.Steinen hadde presset seg opp etterhvert og utgjorde en stor fare for biler. Vi tok jobben på natt for å ikke stoppe trafikken. 5 timers jobb med påfylling av ca 13 tonn 20-120. + ca 15tonn 0-32 etter å ha tatt ut 3 lass masse pluss steinen