Gangvei Fv30 Tolga

Bygge gangvei, massekjøring, steinlegging, klargjøring for asfalt.

Oppdragsgiver: Tolga Kommune v/Knut Sagbakken