Bekkmoen Tynset

Bekkmoen Tynset

Bekkmoen Tynset   Grunnarbeider for 3 boliger med vann- og kloakk, overvann. Bygging av vei og P-Plasser med asfaltering. Oppdragsgiver: Byggservice NØ v/Einar Horten < Tilbake til...
Gangvei Fv30 Tolga

Gangvei Fv30 Tolga

Gangvei Fv30 Tolga Bygge gangvei, massekjøring, steinlegging, klargjøring for asfalt. Oppdragsgiver: Tolga Kommune v/Knut Sagbakken < Tilbake til...
Sollihagaen

Sollihagaen

Sollihagaen Rehabilitering vann- og kloakkanlegg, klargjøring for asfaltering. Oppdragsgiver/referanseperson: Røros Kommune, v/Jørgen Ryttervoll < Tilbake til...
Steibrua

Steibrua

Steibrua, Alvdal Rive gammel bru, skifte rør vann/avløp, gartneriarbeider, klargjøre til ny bru. Oppdragsgiver, referanseperson: Implenia Norge, v/Morten Skoglund < Tilbake til...