Sollihagaen

Rehabilitering vann- og kloakkanlegg, klargjøring for asfaltering.

Oppdragsgiver/referanseperson: Røros Kommune, v/Jørgen Ryttervoll