Kulvert for Bane Nor

Kulvert for Bane Nor

Kulvert Bane Nor Rørosbanen   < Tilbake til oversikt i løpet av en helg bygde vi  kulvert på 4×4,5 m under jernbanelinjen ved Godøien på Rognes i Gauldalen 14-16 juni 2019 . Kontrakten  med Bane Nor lød på 11,4 million kroner. Prosjektet var godt planlagt...